5 Mart 2013 Salı

JAVA GENERICS KURSU

Kurs Adı: JAVA Generics
Hoca: Ali Rıza SARAL
E-mail: arsaral(at)yahoo.com
Tel: 0216-474 88 18

Normal kurs süresi: 4 saat
Hızlı kurs süresi: 2 saat

Kurs şekli: Anlatım, Örnek çalıştırma ve inceleme

Ön koşul: Orta ve üzeri düzeyde JAVA, J2EE ile tanışıklık

İçerik Özeti:
Why use generics?, generic variables, generic classes, generic methods, generics inheritance and subtypes, wildcards, upper – lower bounds

İçerik Ayrıntıları ve örnek listesi:
Generic basics(generik test, iki parametreli generik sınıf, generik string listesi, liste listesi, çok değişkenli generik, kaba tipler), generic collections(ArrayList generik kolleksiyonu, sınıf nesnelerini bir diziye saklayan generik kolleksiyonlar, vb.), generic methods(bir generik method oluşturma, generik constructors,  generik method kullanarak farklı tipte veri içeren arrayler için utility yazımı), generic parameters(wildcard generik parametre kullanımı, sınırlı sınırsız parametreler), generic bounded types(alt ve üstten sınırlı tip wildcard örnekleri), generic classes(generik sınıf tipi tanımla,  stack örneği vb.), generic class hierarchies(generik  sınıf ve generik olmayan bir super sınıf, casting, overriding), generic interfaces(generik arayüz sınıfı örneği).