23 Kasım 2012 Cuma

ÖRNEKLERLE WEB-SERVICES KURSU

Kurs Adı: Örneklerle Web-Services Kursu (+JAX-WS, JAXB, CXF, RPC)


Hoca: Ali Rıza SARAL
E-mail: arsaral(at)yahoo.com
Tel: 0216-474 88 18

Normal kurs süresi: 3 saat
Hızlı kurs süresi: 2 saat

Kurs şekli: Örnek çalıştırma ve inceleme

Ön koşul: JAVA, XML, HTML, DBASE, JSP, JSTL, Servlet

İçerik Özeti: WebService def, WSDL file, jwsc, xjc, JAX-WS, JAXB, client, invoking webservices.

İçerik Ayrıntıları ve örnek listesi:
Eclipse grubu: (Eclipse + Glassfish ile)

CXF - Aegis


eclipseJAX-WSrpc examples
     de.vogella.webservice.java6.first.consumer,
     de.vogella.webservice.java6.first.provider,

     JavaSimpleWSbatch,

     WebServices,
     WebServicesStub,

     ws4java6,

     XML-RPCgetset,
     XML-RPChandler,
     XML-RPCparmHash,
     XML-RPCproject,
     XML-RPCxlog,

WS-pgf,

WS-rest,

WS-SOAP,
     AXIS'with soap Attachments,

EclipseWSTomcat.

  NB grubu: (NetBeans + GlassFish ile)
Calculator, secure calculator, stock service, stock client, helloworld(restful), custom database(restful), custom database and spring

JAX grubu: (NetBeans + GlassFish ile)
Modify-Marhal, Unmarshal-Validate, inline customiz, datatype-converterÖRNEKLERLE JSCRIPT KURSU

Kurs Adı: Örneklerle JSCRIPT Kursu
Hoca: Ali Rıza SARAL
E-mail: arsaral(at)yahoo.com
Tel: 0216-474 88 18

Normal kurs süresi: 12 saat
Hızlı kurs süresi: 6 saat

Kurs şekli: Örnek çalıştırma ve inceleme

Ön koşul: Programlama dili tanışıklığı

İçerik Özeti:
Bölüm I: Başlangıç

Bölüm II: JavaScript Temellerini Öğreniş
Bölüm III: Döküman Nesne Modeli(The Document Object Model (DOM))
Bölüm IV: İleri JavaScript Özellikleri
Bölüm V: Dinamik HTML (DHTML) ile Çalışış
Bölüm VI: Şimdi Hepsini Birleştirelim
EK1 FireBug Kullanımı
EK2 JQuery'ye giriş
  İçerik Ayrıntıları ve örnek listesi:
Bölüm I: Başlangıç
Ders 1. JavaScript'i Anlamak
Ders 2. Basit bir Script Oluşturuş
Ders 3. JavaScript Nasıl Çalışır?

Bölüm II: JavaScript Temellerini Öğreniş
Ders 4. Fonksiyonlar ve Değişkenleri Kullanış
Ders 5. Karakter Dizileri(Strings) and Dizileri(Arrays) Anlayış
Ders 6. Değerlerin Testi ve Karşılaştırılması
Ders 7. Çevrimler(Loops)'in Kullanımı
Ders 8. Matematik ve Tarih Fonksiyonları

Bölüm III: Döküman Nesne Modeli(The Document Object Model (DOM))
Ders 9. Döküman Nesne Modeli ile Çalışış
Ders 10. Olaylara(Events) Yanıt Veriş
Ders 11. Pencere(Windows)ler ve Çerçeveler(Frames)'in Kullanımı
Ders 12. Form Kullanarak Veri Toplama
Ders 13. Grafik ve Animasyon Kullanımı

Bölüm IV: İleri JavaScript Özellikleri
Ders 14. Browserlardan Bağımsız (Cross-Browser) Scriptleri Oluşturuş
Ders 15. İsteğe Bağlı(Custom) Nesneler Oluşturuş
Ders 17. JavaScript Uygulamalarında Hata Buluş

Bölüm V: Dinamik HTML (DHTML) ile Çalışış
Ders 18. Style Sheets Kullanımı
Ders 19. Dinamik HTML (DHTML) Kullanış
Ders 20. İleri DOM Özelliklerinin Kullanımı

Bölüm VI: Şimdi Hepsini Birleştirelim
Ders 21. Bir Web sayfasını JavaScript ile İyileştiriş
Ders 22. Bir JavaScript Oyun Oluşturuş
Ders 23. DHTML Uygulama Oluşturuş
Ders 24. JavaScript İpuçları ve Numaralar

EKLER: (Kurs katılımcılarının agılama hızı müsaade ederse)
EK1 FireBug Kullanımı
EK2 JQuery'ye giriş (Syntax, Selectors, Events, Effects, Callback, HTML, CSS, AJAX)

ÖRNEKLERLE JQUERY KURSU

Kurs Adı: Örneklerle JQuery Kursu


Hoca: Ali Rıza SARAL
E-mail: arsaral(at)yahoo.com
Tel: 0216-474 88 18

Normal kurs süresi: 6 saat
Hızlı kurs süresi: 4 saat

Kurs şekli: Örnek çalıştırma ve inceleme

Ön koşul: JAVA, JScript, Servlet

İçerik Özeti: Effects, specific UIs, div, form, grid, messages, master-Detail, CRUD using DAO.

İçerik Ayrıntıları ve örnek listesi:
accordion.jsp, ajax4.jsp,autocompleter.jsp,charts.jsp,datepicker.jsp,dialog.jsp,echo.jsp,effect-div-dragdrop.jsp,effect-div-events.jsp,effect-div-extend.jsp,effect-div-portlets.jsp,effect-div-resizeable.jsp,effect-div-selectable.jsp,effect-div-shake.jsp,effect-div-size.jsp,effect-div-sortable.jsp, effect-div.jsp,form-buttonset-radio.jsp,form-doubleselect.jsp,form-effect.jsp,form-event.jsp, form-out.jsp,form-select.jsp, form-textarea.jsp,form-textfield-resizeable.jsp,form-validation.jsp,form.jsp,grid.jsp,messages.jsp,progressbar.jsp, remote-div.jsp,remote-link.jsp,richtext.jsp,simpleecho.jsp,slider.jsp,spinner.jsp,tabs.jsp


masterDetail, CRUD, DAOBasic


ÖRNEKLERLE JAVA UTILITIES KURSU

Kurs Adı: Örneklerle JAVA Utilities Kursu


Hoca: Ali Rıza SARAL
E-mail: arsaral(at)yahoo.com
Tel: 0216-474 88 18

Normal kurs süresi: 6 saat
Hızlı kurs süresi: 4 saat

Kurs şekli: Örnek çalıştırma ve inceleme

Ön koşul: JAVA, JSP, JSTL, Servlet

İçerik Özeti: Collections, Ant, Log4j, JUnit, Maven, I18N, StringUtils.

İçerik Ayrıntıları ve örnek listesi: (NetBeans+Glassfish)
Collections

arrayLists,arrays,basicHash,collFramework,HashSet,linkedLists,lists,multiDimArrays,objArrays,queues,Set,stacks,utilArrays,vectors
comparatable, tree, treeMap, treeSet
Ant
installation, sample build file, Eclipse IDE integration, ANT sample build file, Ant Property task, Ant properties file, more examples
Log4j
Configuration, Configuration using properties file, Multiple Appender, File Appender, XML configuration, more examples
JUnit
tutorials, JDepend's JUnit test
Maven
Getting started, Eclipse plugin, configuring, POM, settings
i18N
Java Internationalisation examples
StringUtils
abbreviate,capitalize,center,chomp,chop,contains,containsNone,containsOnly, countMatches,deleteWhitespace,difference,getLevenshteinDistance("govern", "government"));
StringEscapeUtils.escapeJava,StringEscapeUtils,StringEscapeUtils.escapeSql, StringEscapeUtils.escapeXml,StringEscapeUtils.escapeHtml

20 Kasım 2012 Salı

ÖRNEKLERLE HIBERNATE KURSU

Kurs Adı: Örneklerle HIBERNATE Kursu

Hoca: Ali Rıza SARAL
E-mail: arsaral(at)yahoo.com
Tel: 0216-474 88 18

Normal kurs süresi: 12 saat
Hızlı kurs süresi: 4 saat

Kurs şekli: Örnek çalıştırma ve inceleme

Ön koşul: JAVA, XML, HTML, DBASE, JSP, JSTL, Servlet

İçerik Özeti: mapping, event, filter, DAO, rollback, transaction, HSQL, HQL, mixed applications

İçerik Ayrıntıları ve örnek listesi: (Eclipse+Tomcat ile)
H00_JDBCEnvironment, H01_Hibernate-HSQL-Environment, H02_HibernateSimpleRetrieve, H03_FirstHibernateExample, H04_HibernateGenericDaoCreate, H05_HibernateGenericDaoUpdate, H06_HibernateSimpleDaoDelete, H07_HibernateSimpleDaoUpdate, HibernateGenerateMappingFileAndHibernateConfigFileAutomatically, HibernateSimpleRetrieve2,

I01_HibernateCascadeSaveOrUpdate, I02_HibernateColumnFormulaConcatenate,
I03_HibernateKeyGeneratorUUIDHEX, I04_HibernateKeyIntAutoIncrement, I05_HibernateSaveDateType, I06_HibernateLoadAnObjectByID, I07_HibernateSessionDisconnectAndReconnect, I08_HibernateUseTwoSessions,

J01_HibernateMapArrayForOneToManyMap, J02_HibernateManyToManyMapCascadeLoad,
J03_HibernateManytoManyMapCascadingSave, J04_HibernateInversedMappingCascadingLoading,
J05_HibernateInversedMappingCascadingSave,J06_HibernateClassHiearchyMappingTablePerConcreteClass,
J07_HibernateClassHierachyMappingTablePerClass,J08_HibernateClassHierchyMappingTablePerSubclass,

K01_HibernateCollectionMappingArray, K02_HibernateCollectionMappingMap,
K03_HibernateCollectionMappingMapKeyValueBothObject, K04_HibernateCollectionMappingBag,
K05_HibernateCollectionMappingSet, K06_HibernateCollectionTreeMap, K07_HibernateCollectionMappingAnObjMtoM,

L01_HibernateCriteriaConditionDoubleValueCompare, L02_HibernateCriteriaManyToOneAssociationsCriteria, L03_HibernateCriteriaOneToManyAssociationsCriteria, L04_HibernateQueryCriteriaGreaterToEqualDate,

M01_HibernateHQLSelectSQL, M02_HibernateHQLHQLForRestrictions, M03_HibernateHQLAssociationsHQL, M04_HibernateHQLNamedParametersHQL, M05_HibernateHQLAssociationObjectsHQLInnerJoin,

N01_HibernateTransactionWithTryCatch, N02_HibernateRollbackIllustration, N04_HibernateFilterDemo, N05_HibernateEventForGetMethod, N06_HibernateEventForCriteriaList, N07_HibernateEventForCancelQuery,

O01_HibernateRecipe, O02_AppLibFirst Hibernate Ex.  

ÖRNEKLERLE JSF KURSU

Kurs Adı: Örneklerle JSF-Java Server Faces Kursu


Hoca: Ali Rıza SARAL
E-mail: arsaral(at)yahoo.com
Tel: 0216-474 88 18


Normal kurs süresi: 4 saat
Hızlı kurs süresi: 3 saat

Kurs şekli: Örnek çalıştırma ve inceleme

Ön koşul: JAVA, XML, HTML, DBASE, JSP, JSTL, Servlet


İçerik Özeti: JSF application template, installation, create a JSF project, managed beansi validators, resource bundle for messages, navigation rules, using controllers, CSS with JSF.

İçerik Ayrıntıları ve örnek listesi:
1. Giriş grubu: (Eclipse+Tomcat)
Prerequisites to use JSF, JSF configuration files, Eclipse Installation, managed bean, layout via CSS, registering managed beans, validators, resources bundle for messages, navigation rule, JSF application with a controller, TODO JSF application, •JSF 2.0 hello world example, JSF 2.0 + Ajax hello world example, How to make Eclipse IDE supports JSF 2.0, Resources (library) in JSF 2.0

2. İleri grup: (Eclipse+Tomcat)


 Configure Managed Beans in JSF 2.0, Injecting Managed beans in JSF 2.0, Implicit Navigation in JSF 2.0, Conditional Navigation Rule in JSF 2.0, “form-action” navigation rule example, Page Forward vs Page Redirect, Resource Bundles example, Internationalization example

JSF Tag Library
textbox example, password example, textarea example, hidden value example, checkboxes example, radio buttons example, listbox example, multiple select listbox example, dropdown box example, multiple select dropdown box example, outputText example, outputFormat example, graphicImage example, outputStylesheet example, outputScript example, button and commandButton example, link, commandLink and outputLink example, panelGrid example, message and messages example, param example, attribute example, setPropertyActionListener example

Table Manipulation
Add, update, delete and sorting data in via JSF’s dataTable., dataTable example, Add row in JSF dataTable, Update row in JSF dataTable, Delete row in JSF dataTable, Display dataTable row numbers in JSF, repeat tag example, dataTable sorting example, dataTable sorting example – DataModel

Facelets Tags
Doing layout template with JSF 2.0 facelets tags., Templating with Facelets example, How to pass parameters to JSF 2.0 template file?, Custom tags in JSF 2.0, remove example

Converters; Validation
Standard Convertors and validator tags in JSF 2.0, convertNumber example, convertDateTime example, validateLength example, validateLongRange example, validateDoubleRange example, validateRequired example, validateRegex example, Customize validation error message in JSF 2.0, Custom converter in JSF 2.0, Custom validator in JSF 2.0, Multi Components Validator in JSF 2.0

Composite Components
Composite Component in JSF 2.0

Event Handler
JSF 2 comes with many event handler to hijack the JSF’s life cycle, valueChangeListener example, actionListener example, PostConstructApplicationEvent and PreDestroyApplicationEvent example, PreRenderViewEvent example, PostValidateEvent example

Integrate with Other Frameworks
How to integrate JSF with external services, JSF 2.0 + JDBC integration example, JSF 2.0 + Spring integration example, JSF 2.0 + Spring + Hibernate integration exampleÖRNEKLERLE SPRING KURSU

Kurs Adı: Örneklerle SPRING Kursu


Hoca: Ali Rıza SARAL
E-mail: arsaral(at)yahoo.com
Tel: 0216-474 88 18

Normal kurs süresi: 7 saat
Hızlı kurs süresi: 3 saat

Kurs şekli: Örnek çalıştırma ve inceleme

Ön koşul: JAVA, XML, HTML, DBASE, JSP, JSTL, Servlet

İçerik Özeti: annotation, advice, injection, wrapper, contro flow, proxy bean, pointcut, AOP, batch java vs webapp spring, app examples, dbase, DAO, message

İçerik Ayrıntıları ve örnek listesi:
Spring grubu: (Eclipse+Tomcat ile)
Annotation, AdviceParm, AroundAdvice, BeanFactoryInterface, CollectionInjection, ConstructorCalling, ConstructorInjectionBean, CreateAdvice, DAO(2), HelloWorld,HibernateMyFaces, Injection, InitDestroyBean, InstantiateBean, RMI, SetterInjection, ThrowAdvice, Wrapper

Spring AOP grubu: (Eclipse+Tomcat ile)
Annotation(5), pointcut(6) autowriting, aspect filter, aspect autoproxy, check invalid method, check logic, trace interceptor, method interceptor(3), matchforgetterand setter, method loopup, tracing aspect

Spring ASPECT grubu: (Eclipse+Tomcat ile)
AfterAdvice, ControFlow, introConfig, intro ex, profiling, proxyFactoryBean, proxyPerformanceTest, security, simpleAfterReturningAdvice(beforeAdvice, throwsAdvice), HelloWorld.

Spring DB grubu: (Eclipse+Tomcat ile)
ConfigBasicDATASOURCEforHSQL, execute-deleteStatement, queryFormat, queryForROWSET, useJDBCtemplatetocreateTable(to execute delete statement)

Spring Examples grubu: (Eclipse+Tomcat ile)
Application Context(2), Bean(3), component(3), constructor, context(2), implement application listen(2), inheritance, link with datasource, local ref, nonstaticFactory, properties tile, resource loader, RMI remoting, setter dependency injection, singletone scope, bean dependency demo, prototype, style decouple, static factory, XML based bean conf, XML bean injection.

Spring IOC grubu: (Eclipse+Tomcat ile)
BeanName, CollectionInjection, CustomEditor, DefaultCreator, DisposeInterface, FileSystemResource, HelloWorld, HelloWorldXMLwithDI, HierarchicalBeanFactoryUsage, InitInterface, LoggingBean, LookupDemo, LookupPerformance, MessageDigestExample, MessageEvent, MessageSource, shutdownBookBean, SimpleMVC in Spring, auto-wiring, Destroy method, resource

19 Kasım 2012 Pazartesi

ÖRNEKLERLE STRUTS ver 1 ve 2 KURSU

Kurs Adı: Örneklerle STRUTS Kursları (STRUTS ver 1 ve STRUTS ver 2)

Hoca: Ali Rıza SARAL
E-mail: arsaral(at)yahoo.com
Tel: 0216-474 88 18

Normal kurs süresi: 8 saat (ver 1) 8 saat (ver 2)
Hızlı kurs süresi: 6 saat (ver 1) 6 saat (ver 2)
Kurs şekli: Örnek çalıştırma ve inceleme
Ön koşul: JAVA, XML, HTML, DBASE, JSP, JSTL, Servlet
İçerik Özeti: MVC framework, request dispatcher, flow control, basic steps, form bean, action, create form, display results in JSP
İçerik Ayrıntıları ve örnek listesi:
Struts ver 1 (Eclipse - Tomcat ile)
MVC architecture, Helloworld, LoginPage, Dispatch Action, Lookup Dispatch Action, HTML Select Tag, HTML tags, Logic Tags, Dyna Action Form, Validator Framework, Highlighting error fields,
Clientside javascript validation, data&e-mail validation example, Mask validation rule, custom validation, tiles, I18N, internationalization, export JSP page to excel, pagination & sorting, Export to Excel, PDF, CSV, XML Using Display Tag, Displaytag TableDecorator, File upload, Multiple Struts Configuration Files, WildCards in ActionMapping
Struts ver 2 (Eclipse - Tomcat ile)
Framework, annotation, annotations, HelloWorls, UI tags, Data tags, Bean Tag, Control Tags, Expression Language, Interceptors Example, Interceptors Tutorial, DispatchAction Functionality, Dynamic Method Invocation, Validation, Validation using XML File, Object-backed JavaBeans properties, Model Driven Example, File Upload, Spring Integration, Tiles, Hibernate Integration, CRUD example