19 Kasım 2012 Pazartesi

ÖRNEKLERLE STRUTS ver 1 ve 2 KURSU

Kurs Adı: Örneklerle STRUTS Kursları (STRUTS ver 1 ve STRUTS ver 2)

Hoca: Ali Rıza SARAL
E-mail: arsaral(at)yahoo.com
Tel: 0216-474 88 18

Normal kurs süresi: 8 saat (ver 1) 8 saat (ver 2)
Hızlı kurs süresi: 6 saat (ver 1) 6 saat (ver 2)
Kurs şekli: Örnek çalıştırma ve inceleme
Ön koşul: JAVA, XML, HTML, DBASE, JSP, JSTL, Servlet
İçerik Özeti: MVC framework, request dispatcher, flow control, basic steps, form bean, action, create form, display results in JSP
İçerik Ayrıntıları ve örnek listesi:
Struts ver 1 (Eclipse - Tomcat ile)
MVC architecture, Helloworld, LoginPage, Dispatch Action, Lookup Dispatch Action, HTML Select Tag, HTML tags, Logic Tags, Dyna Action Form, Validator Framework, Highlighting error fields,
Clientside javascript validation, data&e-mail validation example, Mask validation rule, custom validation, tiles, I18N, internationalization, export JSP page to excel, pagination & sorting, Export to Excel, PDF, CSV, XML Using Display Tag, Displaytag TableDecorator, File upload, Multiple Struts Configuration Files, WildCards in ActionMapping
Struts ver 2 (Eclipse - Tomcat ile)
Framework, annotation, annotations, HelloWorls, UI tags, Data tags, Bean Tag, Control Tags, Expression Language, Interceptors Example, Interceptors Tutorial, DispatchAction Functionality, Dynamic Method Invocation, Validation, Validation using XML File, Object-backed JavaBeans properties, Model Driven Example, File Upload, Spring Integration, Tiles, Hibernate Integration, CRUD example