12 Mart 2010 Cuma

ÖRNEKLERLE JAVA DESIGN PATTERNS KURSU - İLERİ

Kurs Adı: Design Patterns with JAVA - İleri
Hoca: Ali Rıza SARAL
E-mail: arsaral(at)yahoo.com
Tel: 0216-474 88 18

Normal kurs süresi: 40 saat
Hızlı kurs süresi: 20 saat

Kurs şekli: Örnek çalıştırma ve inceleme

Ön koşul: JAVA

İçerik Özeti: Creational Patterns, Structural Patterns, Behavioral Patterns, (çok sayıda zor ve uzun örnek)

İçerik Ayrıntıları ve örnek listesi:
(Eclipse ile)
Creational Patterns (Factory, Abstract Factory, Singleton, Builder, Prototype), Structural Patterns(Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Façade, Flyweight, Proxy), Behavioral Patterns (Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template, Visitor)